Adatkezelési Nyilatkozat

Adatvédelmi tájékoztató

Jelen adatvédelmi tájékoztató elfogadásával hozzájárulok ahhoz, hogy a Che Che Kft.(1136 Bp., Balzac u. 37. , cégjegyzékszám: 01-09-322392 , a továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett www.chehce.hu oldalon megadott személyes adataimat piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), valamint az ételrendelések feldolgozása céljából, a cél fennállásának teljes időtartama alatt kezelje és ennek során részemre elektronikus hírlevelet és/vagy mobiltelefonra szöveges üzenetet küldjön. Az Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatokat kizárólag a fent írt célból használja, illetve azokat csak e cél elérése érdekében továbbítja, a mindenkor hatályos adatvédelmi törvény előírásainak megfelelően.

Fontos tudnivalók:

A regisztráció során az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes, azaz a látogató szabadon dönthet arról, hogy megadja-e a kért személyes adatait. A személyes adatok megadásával egyidejűleg az adatkezeléssel érintett személy kijelenti, hogy az így átadott adatok megfelelnek a valóságnak. Az érintett az info@oneminorder.com elektronikus e-mail címen tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti továbbá személyes adatainak helyesbítését és törlését. Emellett, az adatkezeléssel érintett személyt megilleti a tiltakozási jog, valamint a bírósági jogérvényesítés joga. Az Adatkezelők megtesznek minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsák az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Az Adatkezelők gondoskodnak arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. Az Adatkezelők megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelők az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Egyéb rendelkezés:

Elfogadom, hogy a(z) alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

Záradék

Alulírott önkéntesen, egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok ahhoz, hogy a jelen regisztráció során megadott személyes adataimat a Che Che Kft. (székhely: 1136 Bp., Balzac u. 37. , cégjegyzékszám: 01-09-322392 ) mint adatkezelő piackutatás és közvetlen üzletszerzés (direkt marketing), valamint az ételrendelések feldolgozása céljából kezelje és tárolja. Az adatvédelmi tájékoztatót megismertem, és azt magamra nézve kötelező érvényűnek fogadom el.